Statister till Café : Gäster & Personal

Arvode: 999 kr som lön

Vi söker statister som ska vara gäster & personal på ett café med inspelning 24/1 i Stockholm.
Du måste vara tillgänglig hela dagen den 24/1 önskar även nytagen bild, tack! ...


Ansökningstiden har gått ut

Ansökningstiden för det här jobbet har gått ut. Du kan fortfarande läsa om det, men det går inte längre att söka.

Se alla jobb