Teckenspråkstolk (internationella tecken) till en reklamfilm

Arvode: 999 kr som lön

Hej,
Vi söker en person som kan teckenspråks tolka med internationella tecken för en film för en biståndsorganisation.
Inspelningen kommer att ske nästa vecka över en dag. Viktigt att ni kan vara med en hel dag.
- Ort: Stockholm
- 999kr lön ...


Ansökningstiden har gått ut

Ansökningstiden för det här jobbet har gått ut. Du kan fortfarande läsa om det, men det går inte längre att söka.

Se alla jobb